Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de RevitGG. RevitGG respecteert de privacy van alle gebruikers en leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen we:
Binnen de gebruikersgroep registeren we indien bekend de volgende gegevens van leden:
Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, administratie e-mail, e-mailadres, mobiel nummer.

Van niet leden, registreren we:
Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres.

Over deze gegevens heen interpreteren wij nog welke oorsprong of interessegebied relevant is, bijvoorbeeld onderwijs, of constructeurs.

Waarom verzamelen we deze gegevens:
Deze gegevens worden gebruikt om mensen te informeren die geïnteresseerd zijn in de RevigGG of de activiteiten van de RevitGG, zoals events/meetups of bimbeers, of de Dynamo gebruikersgroep of andere activiteiten die onder de vlag van de RevitGG plaats vinden, of activiteiten die nodig zijn om de gebruikersgroep te laten bestaan, zoals een Algemene ledenvergadering.

Hoe gebruiken wij deze gegevens:
Wij gebruiken deze gegevens om de ledenadministratie en facturatie te kunnen doen. Dit vind plaats in een spreadsheetomgeving alleen toegankelijk voor het bestuur. Daarnaast gebruiken de gegevens in een nieuwsbriefomgeving, alleen toegankelijk voor het bestuur.

Derden:
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Alleen binnen de vereniging en met name het bestuur, kunnen gegevens gedeeld worden. Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzien, aanpassen en/of uitschrijven communicatie:
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Ook kunt u met elke mailing die gedaan wordt, onderaan in die mail een link vinden om uw gegevens aan te passen.

Geef een reactie

Sluit Menu