:::: MENU ::::

RevitGG

Revit Gebruikersgroep

Posts Categorized / Organisatie

 • mei 22 / 2018
 • 0
Leden, Organisatie

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de RevitGG. RevitGG respecteert de privacy van alle gebruikers en leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Continue Reading

 • jan 21 / 2015
 • 0
Nieuws, Organisatie

Van de voorzitter

Beste leden van de Revit GG,

2014 was een goed jaar voor de Revit GG. We hebben mooie dingen bereikt zoals de lancering van de DRS 2.0 (ietswat verlaat), het initieren van de stichting DRS en het volwassen laten worden van de expertgroep MEP. Wat we als vereniging allemaal kunnen bereiken blijkt mijn inziens uit het feit dat de open source IFC exporter nu onderdeel uitmaakt van de officiële Autodesk Revit 2015 release! Daarnaast is het leden aantal wederom doorgegroeid en telt onze vereniging op dit moment 150 leden. Continue Reading

 • okt 01 / 2014
 • 0
DRS, Geen categorie, Nieuws, Organisatie

Release DRS2.0 uitgesteld

Zoals inmiddels bekend is de laatste deadline voor de release van de DRS opnieuw niet gehaald. Veel mensen vragen zich af wat hiervan de reden is. Het antwoord op deze vraag is heel makkelijk en tegelijkertijd zeer complex.

Het makkelijke antwoord: tijdgebrek.

Het wat uitgebreidere antwoord:
Op dit moment zijn er slechts een paar mensen die zich (op vrijwillige basis) actief bezig houden met de RevitGG/DRS terwijl er een grote hoeveelheid taken ligt:

Herstructurering RevitGG en DRS.

Zoals al eerder ook tijdens de ALV aangegeven is er behoefte aan een beheersorganisatie die de DRS in beheer heeft en verder ontwikkeld. Hiervoor moet een aparte stichting worden opgericht die ook voor de nodige professionaliteit en continuïteit zorgt. Inmiddels lopen er gesprekken met advocaten, notarissen e.d. om hier invulling aan te geven. Dit is echter een proces wat de nodige voeten in de aarde heeft en juridisch goed moet worden geregeld.

Daarnaast speelt het opzetten van een goede website (de huidige opzet is een stap vooruit maar nog niet echt gebruikersvriendelijk), communicatieplatforms zoals Trello en Mailchimp, mogelijkheden tot communicatie met leden over de DRS (formulieren voor aanvraag van Parameters, Attributen, Materials, etc), enzovoorts. Dit loopt nog niet altijd perfect, maar er zit in ieder geval een stijgende lijn in.

Internationale samenwerking.

Er is internationaal gezien heel veel interesse in de DRS. De nationale Revit Gebruikersgroepen uit Australië/Nieuw Zeeland, Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk, Finland en België hebben aangegeven de DRS (deels) te willen implementeren. Daarnaast zijn er nog een groot aantal landen waar men serieus wil kijken of implementatie een optie is (Frankrijk, Noorwegen, Denemarken,  Ierland, Polen, Turkije, Zweden) maar waar nog geen nationale Gebruikersgroep is.
Ook zijn er een aantal landen waar aan de overheid gelieerde standaardisatie organisaties willen samenwerken / aanhaken op de ontwikkeling van een Revit standaard gebaseerd op Open software-onafhankelijke standaarden. Onder meer organisaties in Denemarken, Zweden en Canada hebben deze wens uitgesproken.

Het is niet zo dat deze ontwikkelingen de eerste prioriteit hebben, maar de gesprekken lopen en kosten tijd. Daarnaast willen we er wel zeker van zijn dat de structuur die we optuigen voor beheer van de DRS op de toekomst gericht is en deze ontwikkelingen dus ook kunnen faciliteren.

Interesse van producenten

Veel producenten van bouwmaterialen en -producten kijken met grote interesse naar de DRS. Deze standaard biedt hen de mogelijkheid om bibliotheken maar één keer te maken. Wel stellen ook zij als belangrijke voorwaarde dat de DRS meer internationaal wordt ingestoken. Immers, de meeste toeleveranciers leveren de producten ook internationaal. Zij zien veel meer toegevoegde waarde in een internationale standaard en dat standpunt vinden wij, zeker gezien de internationale belangstelling, ook terecht. Het zou niet logisch zijn om deze wens niet zo veel mogelijk te faciliteren.

Samenwerking met andere NL partijen op het gebied van standaardisatie

Doelstelling van de RevitGG is altijd geweest om een implementatie te bieden van bestaande (Open) Standaarden. Zoals IFC, maar ook Etim, CB-NL, BIM Informatieniveaus, etc. Op dit moment hebben we gesprekken met onder meer CB-NL en Etim over aansluiting op en implementatie van deze standaarden. Deze mappings moeten worden gemaakt, getest en doorgevoerd in de DRS.

En dan nog Revit zelf…

Voor de DRS2.0 hebben we de hele achterkant van Revit in kaart gebracht: welke Categorieën zijn er, welke Subcategorieën, Hardcoded Parameters, Schedules, etc, etc. Deze documentatie op de manier zoals we gedaan hebben voor 1.0 (middels excelsheets dus) is totaal onwerkbaar voor de eindgebruiker. Dus moet er een heel nieuwe, flexibele en doorzoekbare wijze van documenteren komen. Dit is inmiddels gelukt en die wordt momenteel gevuld.

Er zijn een aantal wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd die verstrekkende gevolgen hebben: de hele MEP kant is uitgewerkt, naamgevingssystematiek aangepast, Shared Parameters geupdate. Dit alles moet worden doorgewerkt in de bestaande template en documentatie.

Kortom…

Er is heel, heel veel werk verzet, maar ook nog te verzetten. En dit alles gebeurt nog steeds door een kleine hand vol vrijwilligers. Daar is, ook door de leden van de RevitGG, bewust voor gekozen. Er is immers binnen de vereniging geen budget om beheerders van de DRS fulltime aan het werk te zetten. Dus dat betekent dat e.e.a. meer tijd kost omdat het naast de gewone werkzaamheden moet gebeuren.

Dan is er vaak de vraag “waarom niet gewoon publiceren wat je al hebt?”.
Die vraag hebben wij ons ook gesteld. Maar dat is geen optie. Ten eerste omdat het heel veel tijd kost een Work-In-Progress document zodanig te fatsoeneren dat het te publiceren is. Daarnaast, en veel belangrijker, zijn we van mening dat de DRS inmiddels een dermate belangrijke positie heeft binnen het BIM landschap in Nederland dat het niet goed zijn om halve producten de markt op te slingeren. We doen het goed, of we doen het niet.
Daarnaast is versie 1.0 nog steeds te downloaden en te gebruiken.

Is er dan helemaal geen goed nieuws?

Jawel!
In de downloadsectie is de Algemene MEP Family Guide 2.0.2 opgenomen. Hierin vindt u, specifiek voor makers van MEP content, een eerste preview op versie 2.0 van de DRS. Dit is namelijk de implementatie van de algemene regels voor MEP content. De Family Guide is zowel in het Nederlands als het Engels gepubliceerd.

Daarnaast is in de ledensectie de ParameterMappingTable beschikbaar gesteld. Weliswaar op basis van DRS1.0, en ook zijn nog niet alle IFC parameters voorzien van een Revit tegenhanger, maar toch: het begin is er.

Heeft u vragen over deze documenten en bent u lid van de RevitGG? Dan verzoeken we u deze te stellen via ons communicatieplatform Trello (www.trello.com). Als u nog geen toegang heeft tot dit platform dan kunt u uw inlognaam mailen aan de RevitGG (info@revitgg.nl) met vermelding van de expertgroepen/onderdelen waarin u geïnteresseerd bent.

Wanneer komt DRS2.0 beschikbaar?

Het doel is om eind oktober dan toch echt de volledige DRS2.0 beschikbaar te hebben, inclusief documentatie.  Daarbij willen we wel aangeven: dit is een schatting!

 

 • okt 11 / 2012
 • 0
Organisatie

Toekomstvisie

Wat ons opvalt, is dat de bouw een conservatieve tak van sport is. Kijk maar eens naar de bezem. De bezemsteel is sinds 1900 nauwelijks langer geworden. Zet je daarnaast de ontwikkeling van de lengte van de mens in de afgelopen 100 jaar dan snap je waarom je zo krom moet staan. De ontwikkelingen in de bouw gaan niet veel sneller. Toch staan wij nu aan de vooravond van een belangrijke verbetering van onze processen in de bouw. Met de introductie van gebouw informatiemodellen ontstaan nieuwe kansen voor alle partners in de bouw. Wij zijn er van overtuigd dat als wij er in slagen onze ontwerpen virtueel tot stand te laten komen, wij de grootste problemen waar partijen mee worstelen, intergratie van ontwerp en bouwproces, kunnen oplossen. Met als resultaat een substantiële daling van de faalkosten en sterk verbeterde kwaliteit.

Voor ontwerpers is er vroeg in het proces weinig informatie beschikbaar terwijl wel veel keuzes gemaakt moeten worden. Later in het proces, wanneer wel volop informatie voorhanden is, zijn de keuzemogelijkheden nog maar beperkt. Doordat met een gebouw informatiemodel sneller en beter de gevolgen van bepaalde wijzigingen zichtbaar zijn, beschik je bovendien eerder in het proces over meer informatie. Dit vergroot de beheersbaarheid van het proces. Daarnaast kun je op basis van een gebouwmodel in een vroeg proces de opdrachtgever in 3D meer inzicht geven in het ontwerp. En dat voorkomt misverstanden en problemen in een fase waarin deze niet meer zo maar zijn op te lossen. In het Voorlopig Ontwerp kan het nog met de spreekwoordelijke pennenstreek. In de latere fases kosten wijzigingen steeds meer energie.

Maar daar stopt het niet. Wij willen nadrukkelijk alle partners in het bouwproces betrekken bij de totstandkoming van gebouwen met behulp van gebouwmodellen. Door te werken binnen één model met adviseurs, aannemers, producenten en leveranciers kan veel eerder een gemeenschappelijk belang ontstaan. Een gemeenschappelijk belang dat er in de bouw wel is maar wat te weinig tot uiting komt.

Voor ons is duidelijk geworden dat onze meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent daar een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in ons vak. Daar kan het werken met gebouw informatiemodellen een doorslaggevende rol in spelen.

 • okt 11 / 2012
 • 0
Organisatie

Doelstellingen van de Revit gebruikersgroep

 • het stimuleren van het gebruik van het BIM (Building Information) in de bouw en in het onderwijs
 • het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van Revit in de bouw en in het onderwijs
 • professionaliseren van het gebruik van Revit
 • het bundelen van de kennis en de energie van de Revit gebruikers
 • het optimaliseren van de kwaliteit van de Revit localiser
 • het voorkomen van het ontstaan van bibliotheken van leveranciers die het universeel gebruik van Revit kunnen beperken
 • het toekennen van een keurmerk aan bibliotheken of bibliotheekelementen, die voldoen aan de eisen gesteld in de localiser
 • het bundelen van de suggesties en wensen van de Revit gebruikers
 • ontwikkeling van Revit en de localiser voor Revit
 • het zijn van een invloedrijke klankbordgroep voor Autodesk
 • okt 11 / 2012
 • 0
Organisatie

Oprichting Revit Gebruikersgroep

Het valt af en toe niet mee in de bouw. Hoge faalkosten, vertragingen, wantrouwen, onenigheid en een suboptimale prijs- kwaliteitsverhouding. Deze aspecten zijn vaak terug te voeren op het tekort schieten van samenwerken en het onvoldoende integreren van ontwerpen. Toch staan wij nu aan de vooravond van een belangrijke verbetering van onze processen in de bouw. Met de introductie van gebouw informatiemodellen ontstaan nieuwe kansen voor alle partners in de bouw. Daarom wil de Revit gebruikersgroep het gebruik van het BIM (Building Information) in de bouw en in het onderwijs het stimuleren. Deze groep van partners in de bouw heeft daarbij voor het programma Revit van Autodesk gekozen. Deze keus is overigens mede ingegeven door de uitwisselbaarheid van informatie met andere 3D ontwerpsystemen.

Net nu u dacht dat er al voldoende clubs in Nederland zijn, wordt er weer een nieuwe opgericht…

 

De gebruikersgroep richt zich op de architectuur constructie en installatie en wil alle partners in het bouwproces betrekken bij de totstandkoming van gebouwen met behulp van gebouwmodellen.

Door te werken binnen één model met adviseurs, aannemers, producenten en leveranciers kan veel eerder een gemeenschappelijk belang ontstaan. Voor deze groep is duidelijk geworden dat hun meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent daar een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in ons vak. Ook daar kan het werken met gebouw informatiemodellen een doorslaggevende rol in spelen.

 • okt 10 / 2012
 • 0
Organisatie

Waarom de RevitGG

Het valt af en toe niet mee in de bouw. Faalkosten, vertragingen, wantrouwen, onenigheid en een suboptimale prijs- kwaliteitsverhouding. Vaak terug te voeren op onvoldoende samenwerken en het onvoldoende integreren van ontwerpen. Toch staan wij aan de vooravond van een belangrijke verbetering in de bouw. Met de introductie van gebouw informatiemodellen ontstaan nieuwe kansen voor alle partners in de bouw. De Revit gebruikersgroep wil daarom het gebruik van het BIM (Building Information Modelling) in de bouw en in het onderwijs het stimuleren.

De Revit gebruikersgroep is volledig onafhankelijk van Autodesk en leveranciers.

De gebruikersgroep richt zich op de architectuur, constructie en installatie en wil alle partners in het bouwproces betrekken bij ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen met behulp van gebouwmodellen.

Door met zijn allen binnen één model te werken kan veel eerder een gemeenschappelijk belang ontstaan. Voor ons is duidelijk geworden dat de meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent daar een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in ons vak. Daar kan het werken met gebouw informatiemodellen een doorslaggevende rol in spelen.

Word nu lid! schrijf je in