:::: MENU ::::

RevitGG

Revit Gebruikersgroep

Vacature Penningmeester RevitGG

 • nov 24 / 2015
 • 0
Leden, Nieuws, Organisatie

Vacature Penningmeester RevitGG

Het bestuur van de RevitGG is op zoek naar een opvolger van Henk Oonk, die sinds de oprichting van de vereniging in 2007 als penningmeester in het bestuur heeft deelgenomen. Henk heeft begin 2015 aangegeven, dat dit zijn laatste jaar is en hierdoor zijn we vanaf 2016 op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onderstaand heeft het bestuur een profielschets opgesteld en mocht u  denken hieraan te kunnen voldoen meldt u dan bij het bestuur via info@revitgg.nl

Profielschets Penningmeester

Als penningmeester bent u de kasbewaarder van de vereniging, die zorg draagt voor een gezonde financiële huishouding. U verzorgt de administratie van de vereniging, doet betalingen en zorgt dat de leden hun contributie voldoen. Als penningmeester is technische kennis van Revit niet direct noodzakelijk, maar affiniteit met het onderwerp Revit en BIM is wel gewenst.

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting, die tijdens ALV wordt besproken en goedgekeurd.
 • Zorgt samen met de ledenadministratie/secretaris voor de verspreiding per post of digitaal van de contributie- en donatiefacturen van het betreffende boekjaar.
 • Houdt de administratie bij in een geautomatiseerd systeem per boekjaar, waarbij inkomsten en uitgaven middels twee bankboeken (rekening courant en spaarrekening) worden vastgelegd.
 • Doet betalingen aan derden, na goedkeuring van facturen door ander(en).
 • Geeft de kascommissie tijdig inzage in de financiële administratie, zodat deze haar oordeel tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden kan melden.
 • Verzorg voor deze ALV, na goedkeuring door het bestuur, de financiële verslaglegging middels een Balans en Staat van Baten en Lasten.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Kennis van financiële systemen.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Het in teamverband kunnen werken.
 • Tijdsindicatie circa 1 a 2 uur per week.

Voor deze functie geldt verder:

 • Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden. (meestal online, via video conference)
 • Minimaal een keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden
 • En, indien nodig, worden er extra vergaderingen belegd. (meestal online, via video conference)

Mocht u nog vragen hebben over de vacature neemt u dan contact op met het bestuur (info@revitgg.nl) of huidige penningmeester (053-4804444 of h.oonk@iaa-architecten.nl)

Comments are closed.

Word nu lid! schrijf je in