Toekomstvisie

Toekomstvisie

Wat ons opvalt, is dat de bouw een conservatieve tak van sport is. Kijk maar eens naar de bezem. De bezemsteel is sinds 1900 nauwelijks langer geworden. Zet je daarnaast de ontwikkeling van de lengte van de mens in de afgelopen 100 jaar dan snap je waarom je zo krom moet staan. De ontwikkelingen in de bouw gaan niet veel sneller. Toch staan wij nu aan de vooravond van een belangrijke verbetering van onze processen in de bouw. Met de introductie van gebouw informatiemodellen ontstaan nieuwe kansen voor alle partners in de bouw. Wij zijn er van overtuigd dat als wij er in slagen onze ontwerpen virtueel tot stand te laten komen, wij de grootste problemen waar partijen mee worstelen, intergratie van ontwerp en bouwproces, kunnen oplossen. Met als resultaat een substantiële daling van de faalkosten en sterk verbeterde kwaliteit.

Voor ontwerpers is er vroeg in het proces weinig informatie beschikbaar terwijl wel veel keuzes gemaakt moeten worden. Later in het proces, wanneer wel volop informatie voorhanden is, zijn de keuzemogelijkheden nog maar beperkt. Doordat met een gebouw informatiemodel sneller en beter de gevolgen van bepaalde wijzigingen zichtbaar zijn, beschik je bovendien eerder in het proces over meer informatie. Dit vergroot de beheersbaarheid van het proces. Daarnaast kun je op basis van een gebouwmodel in een vroeg proces de opdrachtgever in 3D meer inzicht geven in het ontwerp. En dat voorkomt misverstanden en problemen in een fase waarin deze niet meer zo maar zijn op te lossen. In het Voorlopig Ontwerp kan het nog met de spreekwoordelijke pennenstreek. In de latere fases kosten wijzigingen steeds meer energie.

Maar daar stopt het niet. Wij willen nadrukkelijk alle partners in het bouwproces betrekken bij de totstandkoming van gebouwen met behulp van gebouwmodellen. Door te werken binnen één model met adviseurs, aannemers, producenten en leveranciers kan veel eerder een gemeenschappelijk belang ontstaan. Een gemeenschappelijk belang dat er in de bouw wel is maar wat te weinig tot uiting komt.

Voor ons is duidelijk geworden dat onze meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent daar een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in ons vak. Daar kan het werken met gebouw informatiemodellen een doorslaggevende rol in spelen.

Sluit Menu