:::: MENU ::::

RevitGG

Revit Gebruikersgroep

Vacatures secretaris

Architecture, Nieuws, Organisatie

Vacatures secretaris

Het bestuur is op zoek naar een persoon de de functie van secretaris zou willen bekleden. Het bestuur heeft de afgelopen jaren, sinds het wegvallen van Hans Bosma, gefunctioneerd zonder een echte secretaris. De taken van de secretaris zijn gedurende deze periode onderling verdeeld binnen het bestuur en vrijwilligers. Door de groei van de vereniging naar 150 leden en de werkzaamheden voor de Dutch Revit Standards is dit geen wenselijke situatie meer. 

Er is al interesse getoond, en er zijn al aanmeldingen geweest. We willen onszelf als bestuur een keuze kunnen bieden vanwege het feit dat we bij de afgelopen ALV besloten hebben hier een vergoeding tegenover te stellen.

Mocht u zich herkennen in onderstaande profielschets en graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de RevitGG, meldt u bij het bestuur via info@revitgg.nl

Profielschets Secretaris

Als secretaris bent u de vaste kracht achter de vereniging, het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn, u zorgt voor stabiliteit. U verzorgt de communicatie zowel intern als extern. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.  Als secretaris is technische kennis van Revit niet direct noodzakelijk affiniteit met het onderwerp Revit en BIM en wel gewenst.

 • Het samen met de voorzitter vaststellen van de agenda.
 • De verslaglegging van de vergaderingen verzorgen.
 • Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar de bestuursleden.
 • De binnengekomen post/email bijhouden, ordenen en verzamelen.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht.
 • Zorgdragen voor tijdige beantwoording van post.
 • Het verrichten van alle overige correspondentie.
 • Het samen met het bestuur opstellen van het jaarverslag.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Het in teamverband kunnen werken.
 • Tijdsindicatie circa 8 uur per week.

 Voor deze functie geldt verder:

 • Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden. (meestal online, via video conference)
 • Minimaal een keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden.
 • En, indien nodig, worden er extra vergaderingen belegd. (meestal online, via video conference)

Gezien de huidige samenstelling van het overgebleven bestuur verdienen kandidaten vanuit de aannemerij en de constructieve adviesbureau’s de voorkeur.

 

Comments are closed.

Word nu lid! schrijf je in