Uitstel releasedatum DRS v2.0

Uitstel releasedatum DRS v2.0

Helaas moeten wij u informeren dat de releasedatum voor DRS v2.0 met één maand naar achteren wordt geschoven, en wel tot 14 augustus 2014.

We hebben deze beslissing om een aantal redenen moeten nemen:
Het finaliseren van de MEP Family Guide heeft langer geduurd dan gepland. Daardoor is ook de datum waarop begonnen kan worden met implementatie in de project template opgeschoven.
Uit de ontwikkeling van de MEP template is een wijziging van de systematiek naar voren gekomen die afgestemd moet worden met de overige Expertgroepen.

Hier ontstaat echter een probleem: het proces hiervoor, zoals ook besproken op de ALV begin dit jaar, is zo ingestoken dat de MEP Expertgroepleider in overleg zou moeten gaan met de overige Expertgroepleiders. Alleen zijn die posities momenteel vacant.
Om toch de mening van de Expertgroepleden te kunnen peilen hebben we besloten een enquete te houden onder de leden. Deze enquete zal binnenkort per nieuwsbrief worden verspreid zodat u hierop uw mening kunt geven.
Ook het uitvoeren van de enquete, inventariseren van de reacties en nemen van de beslissing tot al dan niet aanpassen van de systematiek kost tijd.

Dit alles heeft ertoe geleid dat 14 juli niet langer een haalbare datum is voor de publicatie van de DRS 2.0. Wij zijn echter van mening dat een zorgvuldige procedure en geborgde inspraak van al onze leden belangrijker is dan het vasthouden aan een bepaalde releasedatum.

Kortom: even geduld nog! De DRS 2.0 komt eraan, alleen iets later dan gepland.
Overigens krijgt u al een preview via de Algemene MEP Family Guide die maandag 7 juli officieel zal worden gepubliceerd.

Sluit Menu