Helaas, nog wat later… Materialen terwijl u wacht.

Tot onze spijt moeten we de lancering van de DRS wegens technische problemen nog wat uitstellen. De downloads pagina vertoont wat kuren waardoor de downloads na inloggen niet beschikbaar zijn.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat aanvullende zaken aan de DRS toe te gaan voegen. Eén van die punten is een vernieuwde materialenbibliotheek. En dan met name een nieuwe, betere systematiek voor de naamgeving van materialen.

Oude situatie

Voor DRS1.0 is voor de naamgeving van materialen een eigen systematiek ontwikkeld. Hierbij zijn er vier verschillende types materialen gedefinieerd:

  1. 00_materiaal_generiek = materiaal waarvoor de Physical en/of Thermal Assets niet zijn gedefinieerd (materiaal wat dus niet volledig is), en het materiaal is nog niet toegepast in het project.
  2. 00_materiaal = volledig gedefinieerd materiaal met alle Assets opgenomen en alle parameters ingevuld, maar nog niet toegepast in het project.
  3. SfB_materiaal_generiek = materiaal waarvoor de Physical en/of Thermal Assets niet zijn gedefinieerd (materiaal wat dus niet volledig is). Het materiaal is toegepast in het project, de SfB-code komt overeen met de code van het object waarin het materiaal is toegevoegd.
  4. SfB_materiaal = volledig gedefinieerd materiaal met alle Assets opgenomen en alle parameters ingevuld. Het materiaal is toegepast in het project, de SfB-code komt overeen met de code van het object waarin het materiaal is toegevoegd.

Problemen:

Dit systeem leverde een aantal problemen op. Voor Architecture en Structure betekende dit dat er een flink aantal kopieën van materialen voor konden komen. Zo kan beton voorkomen in de fundering (16 of 17), zelfdragende betonvloer (13), vrijdragende betonvloer (23), constructieve wanden, balken en kolommen (28), etc. Dit is niet ideaal, en het werkt fouten in de hand.

Nu de DRS2.0 ook MEP omvat ontstaat er nog een groter probleem. Bij MEP System Families zoals Ducts, Pipes, etc wordt de toepassing van het component bepalend voor de codering. Een PVC pijp kan zowel in de binnenriolering, hemelwaterafvoer of als terreinbuis worden gebruikt. Allemaal met een andere SfB-code. Maar hetzelfde Revitcomponent.
Kortom: het is onmogelijk om hier de “oude” versie van de materiaaldefinitie te behouden.

Nieuwe situatie:

Voor de DRS2.0 (en verder…) is het de bedoeling om te gaan werken met tabel 3 van de SfB. Deze tabel codeert materialen (dus geen bouwdelen), waarmee het veel beter aansluit op de materialen in Revit. We zijn nu bezig deze nieuwe materialen door te voeren in de template, wat nog behoorlijk veel werk oplevert.

Meepraten?

Heeft u een mening over de materiaaldefinitie in de DRS? Als u lid bent van de RevitGG kunt u op onze ontwikkel-portal Trello inzage krijgen in de gebruikte coderingen en een voorbeeld van de nieuwe materialenbibliotheek downloaden. Tevens is het daar mogelijk om uw mening te geven over deze ontwikkelingen.

Heeft u nog geen Trello account of heeft u deze wel maar bent u nog niet toegevoegd aan de discussie? U kunt er één aanvragen op www.trello.com (dit is gratis). Stuur vervolgens een email naar de RevitGG met uw gebruikersnaam en wij zullen u toevoegen aan dit onderwerp.

Sluit Menu