ETIM RT & DRS versterken elkaar

ETIM RT & DRS versterken elkaar

Er is nogal wat verwarring in de markt over de standaarden die ETIM RT en RevitGG aan het ontwikkelen zijn. Nee, ze zijn niet gelijktijdig hetzelfde wiel aan het uitvinden. En nee, u hoeft straks niet te kiezen tussen het één of het ander. ETIM RT biedt de structuur voor eenduidige communicatie,  onafhankelijk van softwareprogramma’s. RevitGG gaat de ETIM RT standaarden straks verwerken in haar eigen DRS-systematiek, die de gehele bouwkolom bestrijkt. ETIM RT functioneert dan als het ware als de achterliggende structuur van Google-translate, de DRS biedt de vertaling naar Revit.

logo_uneto-vni[1]
De uitbreiding van de ETIM Artikelclassificatie met reken- en tekenparameters (het ETIM RT project) en de recente versie van de Dutch Revit Standards (DRS V2.0) van de Revit Gebruikersgroep overlappen elkaar in de doelstelling:

 • Beide standaards hebben als lange termijn doelstellingen dat de kwaliteit toeneemt van de uitwisselbaarheid van de informatie in gebouwmodellen;
 • Beide standaards hebben tot doel voor het installatiedomein (MEP) een standaard te definiëren die fabrikanten ondersteunt om hun productaanbod eenmalig en eenduidig te specificeren. Deze standaards maken mogelijk objecten te ontwikkelen die in CAD en/of BIM software kunnen worden gebruikt voor het modelleren van installaties.

De initiatiefnemers van DRS V2.0 en ETIM RT beseffen dat er ook kenmerkende verschillen zijn tussen beide initiatieven:

 • DRS is van toepassing op de hele bouwkolom (B, E en W), waarbij ETIM RT de individuele objecten (E en W) in de installatiesector als domein heeft;
 • DRS V2.0 is een standaard die ontwikkeld is, en resultaten oplevert specifiek voor het Revit platform. ETIM RT biedt een open, fabrikant- en software onafhankelijke standaard;
 • UNETO-VNI en ETIM startte het ETIM RT-project en wordt medio 2015 aangeboden aan de branche om de keten van fabrikant tot object in CAD software te ondersteunen;
 • De Revit Gebruikersgroep (RGG) werkt sinds 2007 aan standaardisatie van objecten: daarom spelen zij met de DRS in op een marktbehoefte voor Revit bibliotheken met uniforme informatiestructuur.

De initiatiefnemers respecteren deze verschillen en zien het nut, vooral door de overlap in de doelstelling, om nu en in de toekomst contact te onderhouden. Dit leidt tot versterking van zowel ETIM RT als de DRS:

 • ETIM RT definieert reken- en tekenparameters software-onafhankelijk , denk aan ruimtelijke afmetingen uniforme codering en benoeming poorten, oriëntatie en aansluitwijze. Deze parameters vormen de basis voor het creëren van parametrische objecten voor BIM-software. Voor Revit wordt hierbij door leveranciers van Revit families veelal de DRS toegepast;
 • Eindproduct van ETIM RT is een ETIM Classificatie die uitgebreid is met een mogelijkheid voor het vastleggen van de parameters van (3D) productmodellen in ETIM: dit voor de ca. 800 meest getekende objecten;
 • Voor het uitwisselen van 3D-modellen op de lange termijn is het noodzakelijk dat dezelfde parameters en metadata in alle software-oplossingen wordt toegepast, dus ook in Revit-oplossingen;
 • De ETIM-RT standaard zal op termijn één-op-één overgenomen worden in 3D software-specifieke standaarden, zoals bijvoorbeeld in de DRS voor gebruik in Revit. Mocht de toepassing in Revit om technische redenen een andere aanpak vereisen dan realiseren zij mapping ;
 • DRS v2.0 is een praktijk gerichte werkmethodiek waarmee fabrikanten nu al Revit-objecten kunnen worden gegenereerd. Bij publicatie van de ETIM RT definities zal de DRS deze zo snel mogelijk opnemen, waarna ook de 3D objecten kunnen worden geconverteerd. Deze zullen dan voldoen aan zowel de DRS als ETIM RT. Dit leidt tot een nog hogere kwaliteit van de objecten en draagt bij aan verbetering van de uitwisselbaarheid van deze objecten met andere CAD en/of BIM software.

Communicatie ETIM-RT projectgroep en de Revit Gebruikersgroep (RGG):

 • Zowel de projectgroep ETIM-RT als het bestuur van de RGG vinden het belangrijk om contact te onderhouden, elkaar te informeren en afstemming na te streven. Zij hebben de overtuiging dat goede communicatie bijdraagt aan de optimale ontwikkelingen zowel van standaarden op conceptueel niveau (ETIM-RT) als op uitvoerend niveau (DRS) voor verwerken van een standaard in een softwareoplossing;
 • Ad-hoc informeel bestuurlijk overleg;
 • De ETIM-RT projectgroep ontwikkelt RT-standaards in dertig kavels. Nadat de kavels zijn gereedgekomen communiceert men naar RGG over de output. Om zo de verwerking in de DRS zo effectief mogelijk te maken;
 • De kennis die is opgedaan bij het vaststellen van de productmodellen legt men vast in richtlijnen voor productmodellen. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de productmodellen eenduidig beheert en toegepast worden. De RGG krijgt elke nieuwe versie van deze richtlijnen zodat zij op de hoogte te zijn van de ontwikkelrichting van de productmodellen.

Meer info: https://www.uneto-vni.nl/zakelijk/dossiers/bim/actueel/revit-drs-en-etim-rt-bijten-elkaar-niet-ze-versterken-elkaar

 

ETIM_LOGO[1]

Sluit Menu