BIR stemt in met stichting DRS

BIR stemt in met stichting DRS

Hoofddoelstelling van de Bouw Informatie Raad is het bevorderen van BIM in de Nederlandse bouwsector. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten, is het ontwikkelen en promoten van ‘open BIM standaarden’. Dat zijn software-onafhankelijke afspraken die ervoor zorgen dat informatiesystemen van verschillende bouwpartners met elkaar kunnen communiceren. Maar dat werkt alleen als de computerprogramma’s van de bouwpartners het gebruik van die afspraken ondersteunen.

Eén van de meest gebruikte 3D-modelleringsprogramma’s is Revit. De Nederlandse Revit Gebruikersgroep (Revit GG) heeft een paar jaar gewerkt aan de “Dutch Revit Standard” (DRS), een werkmethodiek die is ingericht op het gebruik van open BIM standaarden in combinatie met Revit. De belangstelling voor de DRS is dermate groot bij Revit-gebruikers in binnen- en buitenland, dat de Gebruikersgroep nu voornemens is om de standaard onder te brengen in een aparte stichting. Daarmee kunnen het beheer en de verdere ontwikkeling van de DRS beter worden geborgd dan in een vereniging van vrijwilligers, zo meent de Revit-GG. Blijkens de ontwerp-statuten behoort de implementatie van open BIM standaarden zoals onder andere de BIR die ontwikkelt, expliciet tot de doelstellingen van de nieuwe Stichting Revit Standard. Wij nemen dan ook met veel instemming kennis van dit initiatief!

Aldus het artikel op de website van de Bouw Informatie Raad.
Bron: www.bouwinformatieraad.nl

Sluit Menu