BIM=Samenwerking

BIM=Samenwerking

Het Bestuur van de RevitGG heeft dd. 24 maart 2015 een schrijven van Stabiplan ontvangen waarin de samenwerking en het lidmaatschap van de RevitGG worden opgezegd. Wij zijn hierdoor verrast en betreuren dit als bestuur van de RevitGG ten zeerste.

BIM=Samenwerking. Standaardisatie is daarbij van groot belang en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Middels de Dutch Revit Standard (DRS) trachten we hiervoor een duidelijke standaard te bieden. Deze (open) standaard is door de leden van de RevitGG ontwikkeld en is het stadium van concept ontgroeid. Zo is de standaard door meer dan 5000 enthousiaste Revitgebruikers geraadpleegd. Om de DRS te borgen heeft de RevitGG in de laatste algemene ledenvergadering besloten de DRS in een onafhankelijke stichting onder te brengen om zo de onafhankelijkheid, openheid en continuïteit van de DRS te bewaken.

Bij de oprichting van de Stichting Revit Standards zijn de door de overheid opgestelde richtlijnen voor het beheer van een Open Standaard als leidraad genomen:

  1. De Standaard moet worden ondergebracht in een onafhankelijke beheersorganisatie.
  2. De Standaard moet tegen nominale kosten verkrijgbaar zijn.
  3. Het auteursrecht / het intellectueel eigendom moet bij de in punt 1 genoemde beheersorganisatie liggen.
  4. De Standaard moet vrijelijk te gebruiken, implementeren en/of te verspreiden zijn.

Het is de intentie van de RevitGG om binnen deze stichting alle belanghebbenden bij een Standaard voor Revit een even grote stem te geven om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak met een breed draagvlak, zodat daadwerkelijk sprake kan zijn van een Open Standaard voor Revit.

Afgelopen vrijdag 20 maart zijn er bijeenkomsten geweest met zowel de resellers als de grote leden van de RevitGG. Hierin hebben wij met de beste intentie constructieve gesprekken gevoerd over de voorliggende plannen voor oprichting van de Stichting Revit Standards.

Op dit moment liggen de gewijzigde stukken nog voor verder commentaar en input bij zowel de resellers als de leden. Omdat wij volledige transparantie betrachten aangaande deze belangrijke beslissing willen wij u de gelegenheid bieden om op dit stuk te reageren. Hierom is de laatste versie van het Stichtingsdocument online geplaatst op onze website. U hoeft geen lid van de RevitGG te zijn om deze documenten in te zien en hierop uw visie te geven. Wij ontvangen graag uw input via het reactieformulier van de website, per mail of rechtstreeks in het document wat u hier kunt vinden: Oprichtings documenten

Vertrouwende op een goede samenwerking en een sterke standaard.

Met vriendelijke groet,

Bestuur

De brief die wij als bestuur van Stabiplan hebben ontvangen beschouwen wij als een open brief gezien het feit dat deze door meerdere van onze leden is ontvangen. En stellen wij vanuit het oogpunt van transparantie hierbij ter inzage.  Brief Stabiplan

 

Sluit Menu