Release DRS2.0 uitgesteld

Zoals inmiddels bekend is de laatste deadline voor de release van de DRS opnieuw niet gehaald. Veel mensen vragen zich af wat hiervan de reden is. Het antwoord op deze vraag is heel makkelijk en tegelijkertijd zeer complex.

Het makkelijke antwoord: tijdgebrek.

Het wat uitgebreidere antwoord:
Op dit moment zijn er slechts een paar mensen die zich (op vrijwillige basis) actief bezig houden met de RevitGG/DRS terwijl er een grote hoeveelheid taken ligt:

Herstructurering RevitGG en DRS.

Zoals al eerder ook tijdens de ALV aangegeven is er behoefte aan een beheersorganisatie die de DRS in beheer heeft en verder ontwikkeld. Hiervoor moet een aparte stichting worden opgericht die ook voor de nodige professionaliteit en continuïteit zorgt. Inmiddels lopen er gesprekken met advocaten, notarissen e.d. om hier invulling aan te geven. Dit is echter een proces wat de nodige voeten in de aarde heeft en juridisch goed moet worden geregeld.

Daarnaast speelt het opzetten van een goede website (de huidige opzet is een stap vooruit maar nog niet echt gebruikersvriendelijk), communicatieplatforms zoals Trello en Mailchimp, mogelijkheden tot communicatie met leden over de DRS (formulieren voor aanvraag van Parameters, Attributen, Materials, etc), enzovoorts. Dit loopt nog niet altijd perfect, maar er zit in ieder geval een stijgende lijn in.

Internationale samenwerking.

Er is internationaal gezien heel veel interesse in de DRS. De nationale Revit Gebruikersgroepen uit Australië/Nieuw Zeeland, Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk, Finland en België hebben aangegeven de DRS (deels) te willen implementeren. Daarnaast zijn er nog een groot aantal landen waar men serieus wil kijken of implementatie een optie is (Frankrijk, Noorwegen, Denemarken,  Ierland, Polen, Turkije, Zweden) maar waar nog geen nationale Gebruikersgroep is.
Ook zijn er een aantal landen waar aan de overheid gelieerde standaardisatie organisaties willen samenwerken / aanhaken op de ontwikkeling van een Revit standaard gebaseerd op Open software-onafhankelijke standaarden. Onder meer organisaties in Denemarken, Zweden en Canada hebben deze wens uitgesproken.

Het is niet zo dat deze ontwikkelingen de eerste prioriteit hebben, maar de gesprekken lopen en kosten tijd. Daarnaast willen we er wel zeker van zijn dat de structuur die we optuigen voor beheer van de DRS op de toekomst gericht is en deze ontwikkelingen dus ook kunnen faciliteren.

Interesse van producenten

Veel producenten van bouwmaterialen en -producten kijken met grote interesse naar de DRS. Deze standaard biedt hen de mogelijkheid om bibliotheken maar één keer te maken. Wel stellen ook zij als belangrijke voorwaarde dat de DRS meer internationaal wordt ingestoken. Immers, de meeste toeleveranciers leveren de producten ook internationaal. Zij zien veel meer toegevoegde waarde in een internationale standaard en dat standpunt vinden wij, zeker gezien de internationale belangstelling, ook terecht. Het zou niet logisch zijn om deze wens niet zo veel mogelijk te faciliteren.

Samenwerking met andere NL partijen op het gebied van standaardisatie

Doelstelling van de RevitGG is altijd geweest om een implementatie te bieden van bestaande (Open) Standaarden. Zoals IFC, maar ook Etim, CB-NL, BIM Informatieniveaus, etc. Op dit moment hebben we gesprekken met onder meer CB-NL en Etim over aansluiting op en implementatie van deze standaarden. Deze mappings moeten worden gemaakt, getest en doorgevoerd in de DRS.

En dan nog Revit zelf…

Voor de DRS2.0 hebben we de hele achterkant van Revit in kaart gebracht: welke Categorieën zijn er, welke Subcategorieën, Hardcoded Parameters, Schedules, etc, etc. Deze documentatie op de manier zoals we gedaan hebben voor 1.0 (middels excelsheets dus) is totaal onwerkbaar voor de eindgebruiker. Dus moet er een heel nieuwe, flexibele en doorzoekbare wijze van documenteren komen. Dit is inmiddels gelukt en die wordt momenteel gevuld.

Er zijn een aantal wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd die verstrekkende gevolgen hebben: de hele MEP kant is uitgewerkt, naamgevingssystematiek aangepast, Shared Parameters geupdate. Dit alles moet worden doorgewerkt in de bestaande template en documentatie.

Kortom…

Er is heel, heel veel werk verzet, maar ook nog te verzetten. En dit alles gebeurt nog steeds door een kleine hand vol vrijwilligers. Daar is, ook door de leden van de RevitGG, bewust voor gekozen. Er is immers binnen de vereniging geen budget om beheerders van de DRS fulltime aan het werk te zetten. Dus dat betekent dat e.e.a. meer tijd kost omdat het naast de gewone werkzaamheden moet gebeuren.

Dan is er vaak de vraag “waarom niet gewoon publiceren wat je al hebt?”.
Die vraag hebben wij ons ook gesteld. Maar dat is geen optie. Ten eerste omdat het heel veel tijd kost een Work-In-Progress document zodanig te fatsoeneren dat het te publiceren is. Daarnaast, en veel belangrijker, zijn we van mening dat de DRS inmiddels een dermate belangrijke positie heeft binnen het BIM landschap in Nederland dat het niet goed zijn om halve producten de markt op te slingeren. We doen het goed, of we doen het niet.
Daarnaast is versie 1.0 nog steeds te downloaden en te gebruiken.

Is er dan helemaal geen goed nieuws?

Jawel!
In de downloadsectie is de Algemene MEP Family Guide 2.0.2 opgenomen. Hierin vindt u, specifiek voor makers van MEP content, een eerste preview op versie 2.0 van de DRS. Dit is namelijk de implementatie van de algemene regels voor MEP content. De Family Guide is zowel in het Nederlands als het Engels gepubliceerd.

Daarnaast is in de ledensectie de ParameterMappingTable beschikbaar gesteld. Weliswaar op basis van DRS1.0, en ook zijn nog niet alle IFC parameters voorzien van een Revit tegenhanger, maar toch: het begin is er.

Heeft u vragen over deze documenten en bent u lid van de RevitGG? Dan verzoeken we u deze te stellen via ons communicatieplatform Trello (www.trello.com). Als u nog geen toegang heeft tot dit platform dan kunt u uw inlognaam mailen aan de RevitGG (info@revitgg.nl) met vermelding van de expertgroepen/onderdelen waarin u geïnteresseerd bent.

Wanneer komt DRS2.0 beschikbaar?

Het doel is om eind oktober dan toch echt de volledige DRS2.0 beschikbaar te hebben, inclusief documentatie.  Daarbij willen we wel aangeven: dit is een schatting!

 

Sluit Menu