Stichting Revit Standaard in oprichting

Stichting Revit Standaard in oprichting

Stichting Revit Standards

Als Bestuur van de RevitGG zijn we verheugd u te kunnen melden dat de Stichting Revit Standards formeel in oprichting is. Er hebben zich een flink aantal marktpartijen gemeld die als Founding Partner deelnemen aan de stichting. De afgelopen weken hebben de BIR (link) en Uneto/VNI (link) hun steunbetuigingen geuit.

Hiermee is er voldoende draagvlak ontstaan voor de oprichting en het langdurig beheer van de Stichting Revit Standards. De Stichting verwelkomt ook andere partijen die als Stakeholder mee willen werken aan de verdere ontwikkeling van de Revit Standards.

Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een email naar info@revitgg.nl.

Op vrijdag 4 september organiseert de RevitGG een Stakeholdersbijeenkomst van de Stichting Revit Standards.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zullen de concept-statuten aan de toekomstige Stakeholders worden toegestuurd. Hiernaast is het verzoek aan Stakeholders om bestuursleden en/of leden voor de Raad van Toezicht voor te dragen die tijdens deze bijeenkomst bij stemming kunnen worden benoemd voor het eerstkomende termijn. Het doel is om met een kersvers bestuur de agenda op te stellen voor komend jaar. De plaats en het exacte uur worden nog gecommuniceerd.

Voor een overzicht van de deelnemende Stakeholders, documentatie en updates inzake de oprichting van de Stichting Revit Standards verwijzen wij u naar de website van de Stichting: www.revitstandards.org.

Hierop zullen deze documenten worden gepubliceerd zodra zij beschikbaar zijn. U kunt zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de RevitGG

Sluit Menu