:::: MENU ::::

RevitGG

Revit Gebruikersgroep

Posts Categorized / Nieuws

 • mrt 24 / 2015
 • 0
DRS, Nieuws

BIM=Samenwerking

Het Bestuur van de RevitGG heeft dd. 24 maart 2015 een schrijven van Stabiplan ontvangen waarin de samenwerking en het lidmaatschap van de RevitGG worden opgezegd. Wij zijn hierdoor verrast en betreuren dit als bestuur van de RevitGG ten zeerste.

BIM=Samenwerking. Standaardisatie is daarbij van groot belang en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Middels de Dutch Revit Standard (DRS) trachten we hiervoor een duidelijke standaard te bieden. Deze (open) standaard is door de leden van de RevitGG ontwikkeld en is het stadium van concept ontgroeid. Zo is de standaard door meer dan 5000 enthousiaste Revitgebruikers geraadpleegd. Om de DRS te borgen heeft de RevitGG in de laatste algemene ledenvergadering besloten de DRS in een onafhankelijke stichting onder te brengen om zo de onafhankelijkheid, openheid en continuïteit van de DRS te bewaken.

Continue Reading

 • mrt 19 / 2015
 • 0
DRS, MEP, Nieuws

ETIM RT & DRS versterken elkaar

Er is nogal wat verwarring in de markt over de standaarden die ETIM RT en RevitGG aan het ontwikkelen zijn. Nee, ze zijn niet gelijktijdig hetzelfde wiel aan het uitvinden. En nee, u hoeft straks niet te kiezen tussen het één of het ander. ETIM RT biedt de structuur voor eenduidige communicatie,  onafhankelijk van softwareprogramma’s. RevitGG gaat de ETIM RT standaarden straks verwerken in haar eigen DRS-systematiek, die de gehele bouwkolom bestrijkt. ETIM RT functioneert dan als het ware als de achterliggende structuur van Google-translate, de DRS biedt de vertaling naar Revit.

Continue Reading

 • feb 01 / 2015
 • 2
DRS, Nieuws

Dutch Revit Standards v2.0 te downloaden!

Het spreekwoord gaat “wat goed is, komt van ver”. Laten we hopen dat dit hier ook opgaat: de DRS v2.0 is vanaf heden te downloaden vanaf de Downloadspagina. Om de DRS2.0 te kunnen downloaden dient u wel in te loggen op deze website. Hierna kunt u in de map Downloads, onder de map “Algemeen” de nieuwste versie van de DRS vinden.

Continue Reading

 • jan 21 / 2015
 • 0
Nieuws, Organisatie

Van de voorzitter

Beste leden van de Revit GG,

2014 was een goed jaar voor de Revit GG. We hebben mooie dingen bereikt zoals de lancering van de DRS 2.0 (ietswat verlaat), het initieren van de stichting DRS en het volwassen laten worden van de expertgroep MEP. Wat we als vereniging allemaal kunnen bereiken blijkt mijn inziens uit het feit dat de open source IFC exporter nu onderdeel uitmaakt van de officiële Autodesk Revit 2015 release! Daarnaast is het leden aantal wederom doorgegroeid en telt onze vereniging op dit moment 150 leden. Continue Reading

 • okt 12 / 2014
 • 0
Agendaitems, DRS, Nieuws

DRS op de RTC Europe 2014 in Dublin

RTC-EU-2014-500X247

Vorig jaar vond er in Delft de eerste Revit Technology Conference(RTC) Europe plaats. Deze twee daagse conferentie was een groot succes. Er waren Revit experts uit meer dan 20 landen vertegenwoordigd. Naast een sterk programma vond er ook een forum discussie plaats over de verschillende standaarden onder andere de Dutch Revit Standards(DRS).

We zijn ondertussen alweer een jaar verder en de RevitGG heeft heel hard gewerkt aan versie 2.0 van de DRS die ondertussen al met veel succes is gepresenteerd net voor de zomer. Aan het einde van deze maand, van donderdag 30 oktober tot en met zaterdag 1 November, zal de tweede RTC Europe plaats vinden in Dublin. Ook dit jaar is de RevitGG weer van de partij. Op deze conferentie waar de beste Revit guru’s van over de hele wereld zich verzamelen zal Mark Wieringa samen met Martijn de Riet namens de RevitGG de Dutch Revit Standards 2.0 presenteren aan een internationaal publiek.

Continue Reading

 • okt 05 / 2014
 • 0
Geen categorie, Nieuws

Ledenlijst geactualiseerd…

De RevitGG heeft weer 8 nieuwe leden mogen bijschrijven!

Aangezien de lijst inmiddels gegroeid is tot bijna 150 bedrijven hebben we deze georganiseerd naar branche (waarbinnen de organisaties bij ons bekend zijn). Zo kunnen we tegemoet komen aan steeds meer vragen die we krijgen over de opbouw van ons ledenbestand. Voor de aardigheid hebben we ook een tweetal overzichtjes gepubliceerd: het aantal leden per sector in een tabel, en in een grafiek.

Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht van onze leden.

 • okt 01 / 2014
 • 0
DRS, Geen categorie, Nieuws, Organisatie

Release DRS2.0 uitgesteld

Zoals inmiddels bekend is de laatste deadline voor de release van de DRS opnieuw niet gehaald. Veel mensen vragen zich af wat hiervan de reden is. Het antwoord op deze vraag is heel makkelijk en tegelijkertijd zeer complex.

Het makkelijke antwoord: tijdgebrek.

Het wat uitgebreidere antwoord:
Op dit moment zijn er slechts een paar mensen die zich (op vrijwillige basis) actief bezig houden met de RevitGG/DRS terwijl er een grote hoeveelheid taken ligt:

Herstructurering RevitGG en DRS.

Zoals al eerder ook tijdens de ALV aangegeven is er behoefte aan een beheersorganisatie die de DRS in beheer heeft en verder ontwikkeld. Hiervoor moet een aparte stichting worden opgericht die ook voor de nodige professionaliteit en continuïteit zorgt. Inmiddels lopen er gesprekken met advocaten, notarissen e.d. om hier invulling aan te geven. Dit is echter een proces wat de nodige voeten in de aarde heeft en juridisch goed moet worden geregeld.

Daarnaast speelt het opzetten van een goede website (de huidige opzet is een stap vooruit maar nog niet echt gebruikersvriendelijk), communicatieplatforms zoals Trello en Mailchimp, mogelijkheden tot communicatie met leden over de DRS (formulieren voor aanvraag van Parameters, Attributen, Materials, etc), enzovoorts. Dit loopt nog niet altijd perfect, maar er zit in ieder geval een stijgende lijn in.

Internationale samenwerking.

Er is internationaal gezien heel veel interesse in de DRS. De nationale Revit Gebruikersgroepen uit Australië/Nieuw Zeeland, Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk, Finland en België hebben aangegeven de DRS (deels) te willen implementeren. Daarnaast zijn er nog een groot aantal landen waar men serieus wil kijken of implementatie een optie is (Frankrijk, Noorwegen, Denemarken,  Ierland, Polen, Turkije, Zweden) maar waar nog geen nationale Gebruikersgroep is.
Ook zijn er een aantal landen waar aan de overheid gelieerde standaardisatie organisaties willen samenwerken / aanhaken op de ontwikkeling van een Revit standaard gebaseerd op Open software-onafhankelijke standaarden. Onder meer organisaties in Denemarken, Zweden en Canada hebben deze wens uitgesproken.

Het is niet zo dat deze ontwikkelingen de eerste prioriteit hebben, maar de gesprekken lopen en kosten tijd. Daarnaast willen we er wel zeker van zijn dat de structuur die we optuigen voor beheer van de DRS op de toekomst gericht is en deze ontwikkelingen dus ook kunnen faciliteren.

Interesse van producenten

Veel producenten van bouwmaterialen en -producten kijken met grote interesse naar de DRS. Deze standaard biedt hen de mogelijkheid om bibliotheken maar één keer te maken. Wel stellen ook zij als belangrijke voorwaarde dat de DRS meer internationaal wordt ingestoken. Immers, de meeste toeleveranciers leveren de producten ook internationaal. Zij zien veel meer toegevoegde waarde in een internationale standaard en dat standpunt vinden wij, zeker gezien de internationale belangstelling, ook terecht. Het zou niet logisch zijn om deze wens niet zo veel mogelijk te faciliteren.

Samenwerking met andere NL partijen op het gebied van standaardisatie

Doelstelling van de RevitGG is altijd geweest om een implementatie te bieden van bestaande (Open) Standaarden. Zoals IFC, maar ook Etim, CB-NL, BIM Informatieniveaus, etc. Op dit moment hebben we gesprekken met onder meer CB-NL en Etim over aansluiting op en implementatie van deze standaarden. Deze mappings moeten worden gemaakt, getest en doorgevoerd in de DRS.

En dan nog Revit zelf…

Voor de DRS2.0 hebben we de hele achterkant van Revit in kaart gebracht: welke Categorieën zijn er, welke Subcategorieën, Hardcoded Parameters, Schedules, etc, etc. Deze documentatie op de manier zoals we gedaan hebben voor 1.0 (middels excelsheets dus) is totaal onwerkbaar voor de eindgebruiker. Dus moet er een heel nieuwe, flexibele en doorzoekbare wijze van documenteren komen. Dit is inmiddels gelukt en die wordt momenteel gevuld.

Er zijn een aantal wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd die verstrekkende gevolgen hebben: de hele MEP kant is uitgewerkt, naamgevingssystematiek aangepast, Shared Parameters geupdate. Dit alles moet worden doorgewerkt in de bestaande template en documentatie.

Kortom…

Er is heel, heel veel werk verzet, maar ook nog te verzetten. En dit alles gebeurt nog steeds door een kleine hand vol vrijwilligers. Daar is, ook door de leden van de RevitGG, bewust voor gekozen. Er is immers binnen de vereniging geen budget om beheerders van de DRS fulltime aan het werk te zetten. Dus dat betekent dat e.e.a. meer tijd kost omdat het naast de gewone werkzaamheden moet gebeuren.

Dan is er vaak de vraag “waarom niet gewoon publiceren wat je al hebt?”.
Die vraag hebben wij ons ook gesteld. Maar dat is geen optie. Ten eerste omdat het heel veel tijd kost een Work-In-Progress document zodanig te fatsoeneren dat het te publiceren is. Daarnaast, en veel belangrijker, zijn we van mening dat de DRS inmiddels een dermate belangrijke positie heeft binnen het BIM landschap in Nederland dat het niet goed zijn om halve producten de markt op te slingeren. We doen het goed, of we doen het niet.
Daarnaast is versie 1.0 nog steeds te downloaden en te gebruiken.

Is er dan helemaal geen goed nieuws?

Jawel!
In de downloadsectie is de Algemene MEP Family Guide 2.0.2 opgenomen. Hierin vindt u, specifiek voor makers van MEP content, een eerste preview op versie 2.0 van de DRS. Dit is namelijk de implementatie van de algemene regels voor MEP content. De Family Guide is zowel in het Nederlands als het Engels gepubliceerd.

Daarnaast is in de ledensectie de ParameterMappingTable beschikbaar gesteld. Weliswaar op basis van DRS1.0, en ook zijn nog niet alle IFC parameters voorzien van een Revit tegenhanger, maar toch: het begin is er.

Heeft u vragen over deze documenten en bent u lid van de RevitGG? Dan verzoeken we u deze te stellen via ons communicatieplatform Trello (www.trello.com). Als u nog geen toegang heeft tot dit platform dan kunt u uw inlognaam mailen aan de RevitGG (info@revitgg.nl) met vermelding van de expertgroepen/onderdelen waarin u geïnteresseerd bent.

Wanneer komt DRS2.0 beschikbaar?

Het doel is om eind oktober dan toch echt de volledige DRS2.0 beschikbaar te hebben, inclusief documentatie.  Daarbij willen we wel aangeven: dit is een schatting!

 

 • aug 19 / 2014
 • 0
Nieuws

Helaas, nog wat later… Materialen terwijl u wacht.

Tot onze spijt moeten we de lancering van de DRS wegens technische problemen nog wat uitstellen. De downloads pagina vertoont wat kuren waardoor de downloads na inloggen niet beschikbaar zijn.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat aanvullende zaken aan de DRS toe te gaan voegen. Eén van die punten is een vernieuwde materialenbibliotheek. En dan met name een nieuwe, betere systematiek voor de naamgeving van materialen.

Oude situatie

Voor DRS1.0 is voor de naamgeving van materialen een eigen systematiek ontwikkeld. Hierbij zijn er vier verschillende types materialen gedefinieerd:

 1. 00_materiaal_generiek = materiaal waarvoor de Physical en/of Thermal Assets niet zijn gedefinieerd (materiaal wat dus niet volledig is), en het materiaal is nog niet toegepast in het project.
 2. 00_materiaal = volledig gedefinieerd materiaal met alle Assets opgenomen en alle parameters ingevuld, maar nog niet toegepast in het project.
 3. SfB_materiaal_generiek = materiaal waarvoor de Physical en/of Thermal Assets niet zijn gedefinieerd (materiaal wat dus niet volledig is). Het materiaal is toegepast in het project, de SfB-code komt overeen met de code van het object waarin het materiaal is toegevoegd.
 4. SfB_materiaal = volledig gedefinieerd materiaal met alle Assets opgenomen en alle parameters ingevuld. Het materiaal is toegepast in het project, de SfB-code komt overeen met de code van het object waarin het materiaal is toegevoegd.

Problemen:

Dit systeem leverde een aantal problemen op. Voor Architecture en Structure betekende dit dat er een flink aantal kopieën van materialen voor konden komen. Zo kan beton voorkomen in de fundering (16 of 17), zelfdragende betonvloer (13), vrijdragende betonvloer (23), constructieve wanden, balken en kolommen (28), etc. Dit is niet ideaal, en het werkt fouten in de hand.

Nu de DRS2.0 ook MEP omvat ontstaat er nog een groter probleem. Bij MEP System Families zoals Ducts, Pipes, etc wordt de toepassing van het component bepalend voor de codering. Een PVC pijp kan zowel in de binnenriolering, hemelwaterafvoer of als terreinbuis worden gebruikt. Allemaal met een andere SfB-code. Maar hetzelfde Revitcomponent.
Kortom: het is onmogelijk om hier de “oude” versie van de materiaaldefinitie te behouden.

Nieuwe situatie:

Voor de DRS2.0 (en verder…) is het de bedoeling om te gaan werken met tabel 3 van de SfB. Deze tabel codeert materialen (dus geen bouwdelen), waarmee het veel beter aansluit op de materialen in Revit. We zijn nu bezig deze nieuwe materialen door te voeren in de template, wat nog behoorlijk veel werk oplevert.

Meepraten?

Heeft u een mening over de materiaaldefinitie in de DRS? Als u lid bent van de RevitGG kunt u op onze ontwikkel-portal Trello inzage krijgen in de gebruikte coderingen en een voorbeeld van de nieuwe materialenbibliotheek downloaden. Tevens is het daar mogelijk om uw mening te geven over deze ontwikkelingen.

Heeft u nog geen Trello account of heeft u deze wel maar bent u nog niet toegevoegd aan de discussie? U kunt er één aanvragen op www.trello.com (dit is gratis). Stuur vervolgens een email naar de RevitGG met uw gebruikersnaam en wij zullen u toevoegen aan dit onderwerp.

 • jul 02 / 2014
 • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel releasedatum DRS v2.0
DRS, Nieuws

Uitstel releasedatum DRS v2.0

Helaas moeten wij u informeren dat de releasedatum voor DRS v2.0 met één maand naar achteren wordt geschoven, en wel tot 14 augustus 2014. Continue Reading

 • jul 02 / 2014
 • 0
Downloads, Nieuws

Hoe werkt de “downloads” pagina

We krijgen veel vragen hoe de download pagina werkt. Op de http://www.RevitGG.nl/Downloads pagina kunt u alle door de RevitGG ter beschikking gestelde resources vinden. De toegankelijkheid daarvan is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Als je geregistreerd bent op de website krijg je een beperkt aantal downloads tot je beschikking. Ben je RevitGG lid dan komen extra downloadbronnen ter beschikking. Ben je RevitGG lid en participeer je in een werkgroep dan komen ook die bijbehorende bronnen erbij.

Staan na het inloggen nog niet de juiste bronnen ter beschikking gebruik dan dit formulier.

Vorm Toegang Mappen Login Registreer
Iedere website bezoeker: V V V Wordt website lid
Website lid: V Algemeen Login Wordt website lid
RevitGG lid V Algemeen + Leden Login Wordt RevitGG lid
RevitGG lid + Participatie Werkgroep V Algemeen + Leden + Werkgroep Login Expertgroep bijwonen

 

Pagina's:123
Word nu lid! schrijf je in